Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreiking voor passende hulp

20 januari 2019 • Boek • Autisme, Hoogbegaafdheid en Autisme & Hoogbegaafdheid

Misdiagnose van hoogbegaafden 1e druk is een boek van James t. Webb uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023250333

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnosen en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

Dit boek is een klassieker onder de klassiekers. James Webb verrichte baanbrekend werk toen zijn boek de eerste druk inging. 

Er zijn ondertussen tal van kanttekeningen te plaatsen bij het boek. Ik som er 2 op in functie van de dubbeldiagnose autisme. 

- Het valt op dat James Webb uitsluitend vanuit het luik van de hoogbegaafdheid kijkt. Hierdoor verklaart hij 'highfunctioning autism' als meer- en hoogbegaafde personen met autisme. Dit in tegenstelling tot de blik vanuit de autismewereld die kijkt naar personen met een IQ boven 70, die een grote tot zeer grote mate van zelfstandigheid hebben. Zijn hele redenering wordt dan ook gekleurd door deze eenzijdige opvatting. 
- De auteur gaat in op de verschillen en gelijkenissen tussen hoogbegaafdheid en autisme. Spijtig genoeg blijft hij hierbij steken bij het gebruik van gedragskenmerken. Hierdoor legt hij naar mijn aanvoelen verkeerde verbanden en komt hij tot verkeerde conclusies. Het had interessanter geweest indien hij zich meer zou richten op het verschil in denkpatroon. Het autistische denken verloopt op een significante andere manier. Dit anders denken vormt de basis van het verschil in gedrag tussen hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje bij de opleiding Toolbox. Een doorgedreven opleiding geeft je tools om het denken van kinderen in kaart te brengen. 

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • Autisme, Hoogbegaafdheid en Autisme & Hoogbegaafdheid
  • ISBN 9789023250333
  • James Webb
  • Gorcum B.V.

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes