5 Tips om het schooljaar goed in te zetten

5 Tips om het schooljaar goed in te zetten

29 december 2018 • Artikel •

De kop is er weer eens af voor alle kinderen, ook voor de hoogbegaafde - met autisme.
Tijdens de laatste weken van de vakantie liepen de spanningen soms al aardig op: afspraken werden moeilijker, de ruzies stapelden zich terug op, ...

Al die kleine lichaampjes zaten vol onrust.

Gisteren kwamen ze dan 's avonds allemaal na die eerste schooldag naar huis: de ene met grote verhalen, de andere met heel kleine of sommige zonder.
Voor sommige ouders een zucht van opluchting, voor andere kropen de zorgen weer in het hoofd.
Want het was saai op school, de kindjes zijn niet fijn, de juf is ...
Punten waar deze kinderen mee worstelen en die jij als ouder op je neemt.

Wat kan jij als ouder nu doen om het je kind makkelijker te maken? Neen, je gaat niet alles kunnen oplossen, maar wel veel.

Oplossingen

Heb vertrouwen:

Ga aan tafel zitten met een aperitiefje en luister naar je kind. Aanhoor alle frustraties, want ze zijn echt: een saaie dag, een lastige juf, ...
Het zijn grote problemen voor je kind, te belangrijk om te verdringen. 

Maar, wees bewust van de valkuil!
Ga zijn verhaal niet analyseren en uitspitten: hoe, wat, wie en wanneer?
Op deze manier krijgt een kind de indruk dat wat hem overkomt een echt probleem is (vanaf dag 1). Jij als ouder vindt het namelijk belangrijk om alles in detail te weten.
Op dit moment zijn kinderen geneigd om hun wagentje aan dat van jou als ouder te gaan hangen. Ze stellen zich hulpeloos op en verwachten van jou een oplossing. 

Laat je kind zijn ongenoegen ventileren en spoor het aan om zelf tot antwoorden te komen. Vraag hem hoe de situatie er zou uitzien als het is opgelost? Wat zou je kind dan anders doen? Hoe zou de andere merken dat alles is opgelost? 
Dit lukt kinderen goed mits wat oefenen. Ze zijn heel sterk en inventief.
Door zelf oplossingen te vinden,  groeit hun zelfvertrouwen en veerkracht.

Durf achterover leunen en vertrouwen te hebben in je kind. 


Wees realistisch positief: 

Je kind komt na een baaldag thuis van school, spuwt zijn gal en dan...
Zoek als ouder op een realistische manier naar positieve punten van de school.
Poneer het niet gewoon, maar stel vragen waardoor je kind toch positieve elementen zelf aanhaalt.
Zo leert je kind dat een negatieve gedachte je hele dag kan kleuren, ondanks de hele fijne activiteiten.

Stuur je kind naar positieve gedachten.


Maak je kind deelgenoot: 

Geef aan dat wat zij meemaken heel gekend is.
Iedereen heeft dit voor. Geef voorbeelden en nog liefst verhalen over jezelf uit de oude doos of nu vanop je werk.
Geef aan wat je toen voelde, wat je wilde en hoe je de situatie hebt aangepakt.

Heel wat kinderen leren van social scripts. Zo ondervinden ze dat iedereen deze situaties meemaakt en dat je hier heel veel van kan leren. Vertel deze verhalen niet alleen wanneer het misloopt, dan zitten de oren van je kind meer dan vol.

Vertel tijdens het eten over hoe je dag verlopen is, met wie het goed liep en met wie wat minder.

Gedeelde smart is halve smart.


Wijs je kind op zijn verantwoordelijkheid:

Veel kinderen (en volwassenen) schuiven de verantwoordelijkheid van wat hen overkomt af op anderen.
Dit is een heel normale reactie in onze maatschappij. We zijn gericht op onszelf als individu.
Wanneer dit ideaalbeeld wordt verstoord zoeken we een zondebok.

Zo willen we dat onze kinderen zich volledig kunnen ontplooien op school en gelukkig zijn.
Wijs je kind in deze situatie op zijn verantwoordelijkheid.

Laat je kind zelf stappen ondernemen om met zijn juf te praten voor meer uitdaging, laat je kind nadenken over vriendschappen en de relaties met de anderen, ...
En laat het zelf oplossingen zoeken om uit deze situatie te komen. Hieruit leert het heel veel voor volgende momenten.

Verantwoordelijkheid, de basis van groei.


Leef je kind voor:

We verwachten van onze kinderen heel wat. Ze moeten kunnen omgaan met ruzies, moeilijkheden, uitdagingen, ...

Maar waar leren ze dit? Wie geeft hen dit voorbeeld? Of moeten ze dit doen, omdat we hen dat zeggen?

Heel wat ouders vergeten de kracht van het rolmodel. Als ouder leef je je kind voor.
Als een ouder dus zelf niet zegt hoe hij problemen aanpakt, hoe hij moeilijke situaties aanpakt, dat hij heeft doorgezet ondanks de tegenwerkingen, ... ziet het kind geen praktijkvoorbeeld. Het leert dan enkel theoretisch hoe je kan reageren.

Stel je naar je kind kwetsbaar op, je kind zal er enkel door gesterkt worden.


Wees de spiegel van je kind.

Wil je leren hoe je dit bij je kind kan aanpakken? Dan is de 'Inzichtdag' iets voor je. Samen maken we tijd om jezelf als rolmodel in kaart te brengen. Welke sterktes geef je door aan je kind? Wat doe jij nu al om je kind krachtiger te maken? Neem snel een kijkje.

  • Artikel
  • Ouders en Professionals

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes