Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek

Weet of je kind een voorsprong heeft op schools vlak.

Weet wat een school kan doen om je kind uit te dagen.

Weet wat nodig is om je kind genoeg studievaardigheden aan te leren. 

Voor wie

Kinderen

Hoogbegaafde kinderen
Kinderen met een vermoeden van een leervoorsprong
Kleuter- en lagere school

Wanneer

Start op

Individueel te bepalen

Extra info

Je kind haalt steeds 10/10. En toch maak je je ongerust als ouder. Is dat wel nodig? Of is het een luxeprobleem? 

Langs de ene kant ben je blij als ouder dat je kind goed mee kan op school, maar toch zie je het niet allemaal zo positief.

Elke avond klaagt je kind dat het saai is op school. Het gaat zo traag en de kinderen in de klas lijken wel baby's als ze die makkelijke oefeningen nog niet kunnen lezen. 's Avonds vraagt je kind of je hem geen thuisonderwijs kan geven, want het is echt niet fijn op school. 

Sommige kinderen kan je blijven motiveren om naar school te gaan, maar ze verliezen hun pit. Ze lopen mooi mee in de pas en worden herkend als de 'perfecte' leerling. Andere gebruiken hun tijd nuttig, ze bestuderen hun medeleerlingen en leerkrachten. Deze gave gebruiken ze om de klas op stelten te zetten. 

Je maakt je als ouder terecht zorgen over het welbevinden van je kind. Je kind is niet het kind dat je kent. Het gedraagt zich anders, en op school lijk je geen gehoor te vinden. 
Maar je maakt je ook grotere zorgen. Hoe gaat je kind ooit leren studeren en werken? Of hoe gaat het leren dat het moeite moet doen? En wat als het moeilijker wordt?

Een didactisch onderzoek kan een eerste stap zijn om dit om te draaien. 

Weten is het begin

Door een didactisch onderzoek af te nemen weet je precies welke leerstof je kind reeds beheerst van zijn huidige jaar. We blijven verder testen naar de hogere jaren om te kijken tot welk niveau je kind geraakt. Dit gebeurt zowel op kleuterniveau als op niveau lagere school. 

Op deze manier breng ik de kennis van je kind gedetailleerd in beeld. Voor een leerkracht geeft dit een houvast. Ze kan leerstof laten wegvallen zonder schrik te hebben dat het kind een achterstand op loopt. Een individueel handelingsplan kan opgesteld worden.

Je leert ook welk uitbreidingsmateriaal het beste bij je kind past zodat hij gemotiveerd geraakt om zijn grenzen te verleggen. 

Vragen

Waarom? 

Wat is de meerwaarde van een didactisch onderzoek.

Een IQ-meting geeft de potentie van kind op een welbepaald moment weer. Het geeft een idee wat de mogelijkheden zijn van een kind. Maar, het is niet omdat een kind een bepaalde verwachting oproept dat het deze ook kan inlossen. Heel wat kinderen onderpresteren en vatten uitbreidingsmateriaal niet aan, omwille van onderliggende obstakels. Een IQ-test geeft je hierbij geen oplossing. 

Een intelligentiebepaling vertelt niets over de werkhouding van een kind. Zet het door, of niet? Gaat het dadelijk aan de slag, of neemt het zijn tijd om alles goed door te nemen? Vaardigheden die belangrijk zijn om te weten, alvorens te kunnen starten met verdiepingsmateriaal. Anders is de kans op een faalervaring en het definitief afhaken groot. 

Een intelligentietest geeft ook niet weer welke leerstof nu juist gekend is en welke niet. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen hiaten oplopen, omdat op de weinige momenten die ze moesten opletten, ze net niet hebben opgelet. Of omdat hun maaltafels nooit geautomatiseerd zijn. 
Door dit in beeld te brengen, is het voor een leerkracht makkelijker om de leerstof af te stemmen op de noden van je kind. 

Tenslotte gaat een intelligentietest ook niet na hoe snel een kind juist leert. Door individuele instructie en uitdagingen aan te bieden, is het mogelijk om na te gaan hoeveel instructie je kind nodig heeft en op welke wijze: auditief of visueel. Hiermee kan de leerkracht ook weer aan de slag. 

Mijn kind laat op school niet zien wat hij kan. Doet hij dit hier dan wel? 

Een terechte vraag. Heel wat kinderen laten op school al lang niet meer zien wat ze in hun mars hebben. Ze hebben zich al zo aangepast omdat ze weten dat ze toch geen uitdagende oefeningen krijgen. 
Soms geloven ze zelfs dat ze geen moeilijke oefeningen aankunnen en panikeren op voorhand. 

Door de testen op een neutraal terrein krijgt het kind een nieuwe start. Eerst maak ik tijd om je kind te leren kennen. We spelen samen een spel, zodat je kind zich comfortabel voelt. 

Tijdens het testen, blijf ik je kind op een procesgerichte manier stimuleren. Hierdoor voelt je kind zich op zijn gemak en werkt het goed mee. 

Wat vertel ik mijn kind? 

Heel wat ouders weten niet hoe ze aan hun kind moeten aangeven dat hij bij mij wordt getest. Gaat hij zich niet speciaal voelen? Wat gaat hij denken? Gaat hij wel willen? 
We merken dat dit vaak vragen zijn die meer bij ouders dan bij kinderen leven. 

De kinderen voelen zelf aan dat ze op school niet gelukkig zijn. De leerstof gaat te traag en ze leren niet genoeg bij. Hier willen ze maar al te graag verandering in. 

Door hen aan te geven dat ik mee ga zoeken welke oefeningen voor je kind leuk zijn om te doen, zodat het fijner op school wordt, krijg je ze makkelijk mee. Ze willen hun leerkracht echt helpen, zodat zij gelukkig worden. 

Wat krijg je?

Tijdens 4u neem ik testen af bij je kind voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Ik vul aan met verrijkingsmateriaal en spelletjes. Op deze manier krijg ik een volkomen beeld van je kind. 

Dit alles schrijf ik neer in een gedetailleerd rapport zodat de leerkracht makkelijk kan aflezen wat je kind reeds beheerst en wat niet. Verder krijg je nog tal van tips om daadwerkelijk met het juiste materiaal voor jouw kind aan de slag te gaan. 

De mama van P. liet me dit weten:

Wij namen contact op met Het Lampje toen onze zoon in de instapklas zat. We zagen twee versies van ons kind die erg uiteen liepen, ons kind op school en ons kind thuis. Toen hij slechter begon te slapen en eten en toen naar school gaan een dagelijkse strijd werd, trokken wij aan de alarmbel. De leerkrachten op school gaven aan dat ze niet goed wisten hoe ze ons kind konden begeleiden. Ook wij hadden geen pasklaar antwoord. Dankzij het ontwikkelingsonderzoek van Het Lampje kregen zowel wij als de school een duidelijk beeld van hoe onze zoon in elkaar zit en wat hij allemaal kent en kan. Wij kregen tips en praktische handvaten aangereikt. Er werd samen met de school naar redelijke aanpassingen gezocht op maat van ons kind. Het resultaat hiervan was dat onze zoon helemaal open bloeide op school en goed in zijn vel zat. Momenteel loopt alles goed met hem maar we zijn blij dat Het Lampje ons en de school, indien nodig, steeds met raad en daad bijstaat.

Kostprijs

Een didactisch onderzoek komt op €487 incl. BTW. Hierin zijn 4u onderzoek, 2u nabespreking en verslag inbegrepen. 
Bij bestelling wordt een voorschotsfactuur opgesteld van €107. 
Het resterende bedrag wordt betaald ten laatste bij het verslag. (€490 + optioneel €120)

Organisatie

Bij bestelling worden volgende momenten vastgelegd:

  • 2x2u in de ochtend, zodat kinderen fris zijn
  • 2u back-up, indien het ritme van het kind aangeeft dat 4u onderzoek niet voldoende is. (gebeurt uitzonderlijk en is niet in de prijs inbegrepen)
  • 2u voor het bespreken van het verslag met de ouders. 

Je krijgt van mij ook nog een kleine vragenlijst doorgestuurd, die je ingevuld terugstuurt tussen de beide sessies. 
Op de pagina Adi, kan je een kleine powerpoint vinden om aan je kind te laten zien.

Laten we samen ervoor zorgen dat je kind terug graag naar school gaat.

Adi

Praktische info

Locatie en prijs
  • €597 (incl. BTW)
  • Het Lampje
Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes