Weegschaal van Nemen en geven

Weegschaal van Nemen en geven

17 maart 2022 • Artikel •

Kinderen en jongen met autisme hebben nood aan 'winst'situaties op korte termijn. Ze zien niet altijd in dat hier iets tegenover staat. 

Gebruik de weegschaal om dit duidelijk te maken. 

Kinderen met autisme hebben nood aan een quick win. Ze hebben stress en willen deze stress zo snel mogelijk weg. Dat hier grenzen aan zijn en dat er soms ook wel iets tegenover staat, begrijpen ze niet altijd even goed. 

Daarom de weegschaal van 'Nemen en Geven'. 

Je merkt misschien terecht op dat ik niet schrijf 'Geven en Nemen' maar 'Nemen en Geven'. 
En dat is heel bewust. Een kind moet eerst weten wat hij of zij wint. En dat mag je gewoon klein bekijken.
vb. 3 uren in de klas zitten is geen geven van een kind, want dat is normaal. Maar wanneer je kind 1uur niet moet volgen is dat een 'nemen'. 

Als je dit 1 uurtje in de weegschaal ligt, is deze uit balans. Dan is het natuurlijk noodzakelijk dat er iets aan de kant van 'geven' ligt. Ik denk hierbij aan een taak uitvoeren, huiswerk al maken, .... Een uurtje gamen hoort hier niet bij, want dat is terug een echt nemen. 

En zo geraakt de weegschaal weer in evenwicht.

Oh ja, weet je dat je dit systeem ook voor sociale vaardigheden kan gebruiken. Een goedemorgen zeggen aan iemand kan je hulp opleveren. PS: nog even een extra aanvulling...
De

reden waarom ik de 3u erbij heb gezet, is omwille van het feit dat op sommige momenten het feit 'les krijgen' in vraag gesteld wordt. Het kind

geeft aan dat dit te niet mogelijk is (wat zeker en vast kan zijn) en dit wordt door de omgeving overgenomen. Het feit dat er 3u les wordt

gevolgd, wordt gezien als een opoffering van het kind. Door deze blik te hebben, zie ik soms dat een gezin in een gesloten cirkel komt vast te

zitten. Ze horen van hun kind enkel nog dat het niet naar school wil en je geraakt niet verder. Het kind bepaalt het kader als het ware. Ik

bekijk het liever anders. 

We gaan er vanuit dat het eigenlijk de bedoeling is dat je 3u in de klas zou moeten zitten. Dit nemen we als

vast feit aan. En dan kijken we wat voor jou mogelijk is om dit maximaal te bekomen: aanpassingen van de leerkracht uit, zelf kiezen welke

oefeningen gemaakt worden, pauze van 10min of zelf een uur niet volgen, .....

Op deze manier vorm jij als ouder het kader en bekijk je samen hoe je dit kan invullen zodat het haalbaar is. Ik merk dat deze duidelijkheid voor een kind maakt dat het doel vast blijft, maar dat er aanpassingen mogelijk zijn.

Download
  • Artikel
  • Ouders en Professionals
  • Adi

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes