wat vraag ik aan mijn kind

wat vraag ik aan mijn kind

23 juni 2023 • Boek •

Elke dag wordt een kind thuis, op school, of waar het zich ook bevindt

voor problemen gesteld die het moet oplossen. Meestal lukt dit wel, maar

soms ook niet. De volwassene begrijpt niet altijd waarom het fout

loopt. Al te vaak is de reden hiervoor dat die volwassene zelf

onvoldoende inzicht heeft in de cognitieve voorwaarden die de taak

vereist om ze tot een goed einde te brengen. Vertrekkend vanuit

Feuerstein's theorie over cognitieve functies werkt de auteur 7

denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende

stap zorgt er voor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd

te worden. Oefeningen in het boek laten toe dat de lezer zichzelf

uitdaagt in de verschillende denkstappen. Het 'verhaal van het schrijven

van het boek' zelf illustreert elk hoofdstuk. Tot slot helpen vragen en

tips de lezer om kinderen bij het oplossen van hun problemen beter te

begeleiden.

Over de auteur:

ALBERT JANSSENS werkt nu als

lector aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven, na

jaren als onderwijzer in de klas te hebben gestaan in het gewoon en

buitengewoon onderwijs. In 1992 maakte hij kennis met het gedachtegoed

van Feuerstein. Hij geeft trainingen voor verschillende organisaties en

in zijn eigen vormingscentrum (Cesmoo).

  • Boek
  • Ouders
  • ISBN 9789033466168
  • A. Janssens
  • Acco Uitgeverij

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes