Autisme en agressie: verschil tussen regels en afspraken

Verschil tussen Regels en afspraken

20 februari 2024 • Download •

Autisme en agressie lijken soms samen te gaan. Het lijkt of het ene het andere inhoudt…. Maar dat is zeker niet. Agressie is een uiting van gedrag van een kind dat in nood is, dat hulp nodig heeft en dat vraagt om geholpen te worden….. Enkel op een nogal onhandige manier.

En dit kan best wel pittig zijn….

In dit kader zien we in de praktijk soms een verwarring tussen het hebben van afspraken en het stellen van regels. En dat is thans een belangrijke nuance.

Regels

Een regel is een bepaling die wordt opgelegd van hoger af. Het is zoals ons wetboek. Het zijn wetten en regels waar we ons aan moeten houden, zonder dat je er kan over discussiëren. Op de autosnelweg mag je maximaal 120km/u rijden en in de bebouwde kom 50km/u.

Regels binnen een gezin worden dan ook door de ouders opgesteld. Het kan vb. gaan over het verbod om elkaar fysiek pijn te doen. Dit is een regel waar geen uitzondering op gemaakt kan worden voor jou als gezin.

Maar, weet dat deze regel onder alle omstandigheden op elk moment moet blijven gelden voor het hele gezin. Vb. Wat doe je bij het toevallig shotten tegen de andere zijn been bij het voetballen ? Hoe sta je daar tegenover ?

Verder is het ook belangrijk om het aantal regels te beperken tot max. 5. Meer kan een kind toch niet onthouden en is dus ook zinloos. Oh ja, leg de regels volkomen uit aan je kind. Geef mogelijkheden hoe hij/zij er aan kan voldoen. Visualiseer het. En zorg dat er een leerzame consequentie aan verbonden is, vb. De persoon die pijn heeft gedaan maakt een gedicht voor de andere persoon.

Dus denk heel goed na over deze regels, want ze zijn heel waardevol !

Afspraken

Een afspraak is volkomen anders. Deze maak je samen met je kind, waardoor je kind effectief mee zeggingsschap heeft. Dit kan vb. gaan over ‘iedereen zet zijn vuil bord weg in de afwasmachine’.

Deze afspraken worden binnen een gezin gemaakt en zijn voor aanpassingen vatbaar.

Let hierbij op dat ze niet constant veranderd worden, maar dat je ze uitzet voor vb. 14 dagen. Daarna worden ze geëvalueerd. Voor deze evaluatie heb je ook een aantal criteria nodig. Vb. hoe je alles in de vaatwasmachine zet, maar ook of er dan meer ruimte komt om vb. ‘s avonds samen een spel te spelen.

Door evalueerbare doelen te stellen, kan je heel gericht aanpassen en ervoor zorgen dat ze behapbaar blijven voor iedereen. Zorg net zoals voor de regels dat het geen overvloed aan afspraken wordt en dat je ze visualiseert.

Dit verschil duidelijk maken kan een start zijn voor het aanpakken van agressieproblemen binnen een gezin. 

Wil je meer weten? 

Schrijf je in voor de webinar op 29 februari 2024 om 20u via deze link
Voorafgaand ontvang je een vragenlijst zodat je je volkomen kan voorbereiden op de webinar. Na afloop ontvang je een one-page waar je de belangrijkste punten op kan terugvinden, zodat je het makkelijk kan bewaren en bespreken met anderen.

Tot dan,

Adi

Download
  • Download
  • Ouders en Professionals
  • Adi

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes