Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs.

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs.

10 december 2018 • Boek • Hoogbegaafdheid en Autisme & Hoogbegaafdheid

Steeds meer hogescholen, paboos en schoolbegeleidingsdiensten verzorgen modules en cursussen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Kenmerk van deze cursussen is dat er geen algemene leerdoelen bestaan, er geen landelijke richtlijnen zijn en docenten niet over geschikt cursusmateriaal beschikken. 'Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen' in het basisonderwijs biedt, naast uniformering van het cursusaanbod, een stapsgewijze instructie voor (aankomende) leerkrachten. Uitgelegd wordt hoe zij een traject van individuele leerlingbegeleiding voor hoogbegaafde leerlingen kunnen opzetten.

In tien lessen komen alle facetten van het omgaan met hoogbegaafde leerlingen aan de orde. Achtereenvolgens behandelen de auteurs de volgende onderwerpen: wat is hoogbegaafdheid?, signalering en diagnostiek, vervroegde doorstroming, aanpassingen in en aanvullingen op de reguliere leerstof, werkwijze in groep 1 en 2, aanleggen van een zorgdossier, onderpresteren, interfererende problematiek en beleid voor hoogbegaafde leerlingen. Iedere les bevat verwerkingsvragen en werkopdrachten die gekoppeld zijn aan de praktijk.

'Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs' biedt pedagogiek- en didactiekdocenten alle informatie die zij nodig hebben om een goede cursus te geven. Het boek is zeer geschikt als cursusboek voor een module hoogbegaafdheid in het PABOprogramma en kan tevens gebruikt worden voor nascholingsprojecten over hoogbegaafdheid.

Een gewoon basisboek over hoogbegaafdheid. 

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • Hoogbegaafdheid en Autisme & Hoogbegaafdheid
  • ISBN 9789023243212
  • Drant S., van Gerven E.
  • Van Gorcum

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes