misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogdbegaafdheid

misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogdbegaafdheid

26 juni 2023 • Boek •

Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen worden vaak over

het hoofd gezien, verkeerd begrepen en onjuist gediagnosticeerd met een

diagnose als ADHD, OCD, ODD of autisme. Bij hoogbegaafden die

daadwerkelijk een beperking hebben worden hun talenten vaak over het

hoofd gezien. Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses,

onnodige medicatie of een niet passende behandeling. Dit meervoudig

bekroonde handboek helpt zorgprofessionals en ouders te verhelderen of

het vaak eigenzinnige gedrag ten dele voortkomt uit een bepaalde

stoornis. Hierbij worden adviezen gegeven voor toepassing van deze

kennis in de praktijk. Deze tweede editie is geheel herzien, aansluitend

bij zowel de DSM-5 als de ICD-10, en is uitgebreid met hoofstukken over

verslaving, auto-immuunproblemen en leerstoornissen. Belangrijke

onderwerpen zijn hierbij: • Diagnoses die vaak bij hoogbegaafde kinderen

en volwassenen worden gesteld. • Typerende eigenschappen van

hoogbegaafde kinderen en volwassenen. • Kenmerken van gangbare

misdiagnoses. • Dubbel bijzonder zijn, bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid

én leermoeilijkheden. • Richtlijnen om misdiagnostiek te voorkomen. •

Problemen in de ouder-kindrelatie. • Problematiek bij hoogbegaafde

volwassenen. • Het selecteren van een begeleider of zorgprofessional.

Deze druk is een vertaling van de nieuwste Amerikaanse druk en de

vertalers zijn Nederlandse experts die de informatie hebben omgezet naar

de Nederlandse situatie.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789023256076
  • James t. Webb
  • Uitgeverij Koninklijke van Gorcum Bv

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes