Mijn kind, sterk in logisch nadenken, maar zo'n hark

29 december 2018 • Artikel •

Herken je volgende situaties soms ook bij je kind? 

 • een krak in rekenen en een hark in turnen
 • enorm mondig, maar de empathie is soms ver te zoeken
 • nachtenlang wakker liggen over het onrecht in de wereld maar meehelpen in het huishouden is iets anders
 • een wandelende encyclopedie die het niet voor een grote groep durft uit te leggen

Hoogbegaafde kinderen met autisme hebben heel wat capaciteiten en kunnen uitblinken in verschillende domeinen. Op andere domeinen vallen ze soms helemaal uit. Om iets te kunnen bijleren kijk je bij deze kinderen dus niet naar 'Hoe slim ze zijn'.Je kan beter kijken naar 'Hoe dit kind slim is'.

Hoe is je kind slim? 

Howard Gardner, kon zich niet vinden in de klassieke vorm van intelligentiebepaling. De klassieke intelligentietest (WISC V) geeft het linguïstische en logisch-mathematische kunnen van een kind weer.
Buiten dat deze testen heel statisch zijn en gebaseerd zijn op momentopnames, doen ze ook afbreuk aan de persoon als dusdanig.
Een kind is namelijk veel meer dan de twee bovengenoemde factoren.

Hierop ontwikkelde Gardner zijn 'Meervoudige intelligentietheorie'.
Deze is gebaseerd op 8 of 9 onafhankelijke mentale vaardigheden, waardoor het begrip intelligentie wordt verruimd.

Intelligenties volgens Gardner
intelligenties volgens Gardner

 1. Muziekaal - Muziekknap
 2. (Existentieel)
 3. Intrapersoonlijk - Samenknap
 4. Interpersoonlijk - Zelfknap
 5. Kinestethisch - Beweegknap
 6. Visueel-ruimtelijk - Beeldknap
 7. Naturalistisch - Natuurknap
 8. Linguïstisch - Taalknap
 9. Logisch - Rekenknap

Asynchroniteit

Deze verschillende intelligenties geven weer op welke wijze je kind het makkelijkste leert, indien het zich goed voelt, goed begeleid wordt en de juiste materialen aangereikt krijgt.
We merken dat bij hoogbegaafde kinderen het niveau tussen de verschillende intelligenties extreem kan verschillen.
Doordat ze uitblinken op 1 intelligentie, lijken de andere intelligenties soms heel zwak.
We spreken dan ook van een asynchroon ontwikkelingsprofiel.

Deze asynchroniteit zorgt voor begeleiders van kinderen soms voor heel wat verwarring: de tafels tot 12 kennen, maar veters strikken lukt niet.

Aandachtspunten

Binnen de theorie van Gardner moeten we er alert zijn dat we een aantal juiste conclusies en opvattingen blijven behouden.
Anders wordt het kader snel uitgehold tot een meetinstrument om te bepalen in welk hokje een kind hoort.

 • Het is niet omdat een kind een goed ontwikkelde intelligentie heeft, dat dit kind ook gaat uitblinken in deze vaardigheid. Zo wordt er van logisch denkende kinderen verwacht dat ze goed zijn in wiskunde. Dit is niet altijd het geval omdat kinderen wiskunde gewoon niet leuk kunnen vinden, niet genoeg worden uitgedaagd, ...
 • De 8/9 intelligenties bepalen de vaardigheden die een kind kan bezitten. Deze vaardigheden zet het kind in om in verschillende domeinen prestaties neer te zetten. Vb. ruimtelijk-visuele intelligentie zet je in tijdens meetkunde.
  Je kan dus zeggen dat dit kind sterk ruimtelijk-visueel georiënteerd is, en daardoor goed is in meetkunde.
  Het is niet zo dat dit kind altijd goed is in meetkunde. De vragen kunnen taalkundig te complex zijn. Een domein kan dus verschillende intelligenties aanspreken.
  Hou dit even in het oog bij het opstellen en nakijken van taken.
 • Gebruik de verschillende intelligenties niet als label.
  Gebruik ze eerder om te kijken op welke manier dit kind het meeste kan bijleren. Iedereen verwerft kennis op een verschillende manier. Pas je instructiestijl aan aan het kind.
 • Maak een intelligentieprofiel op aan de hand van constante observaties en evaluaties.
  Intelligentieontwikkeling evolueert constant door input, interesse en omgeving. Maak van de testing dus niets statisch, maar dynamisch. Laat het niet afhangen van 1 testmoment dat vaak acontextueel is.
  Een constante observatie en evaluatie, met het kind bij, geeft je een duidelijk beeld over zijn intelligenties.
 • Gebruik het intelligentieprofiel als basis voor het leren leren van je kind. Laat het ondervinden op welke manier hij het beste leert, waar hij krachtig in is. Dit kan een insteek vormen om verder aan de slag te gaan en om je parcours uit te schrijven.

Hoogbegaafde kinderen met autisme zullen meer dan andere hoogbegaafde kinderen uitgesproken intelligenties hebben. Werk van uit een positieve kracht om met hen aan de slag te gaan.
Het visualiseren van hun sterktes en zwaktes geeft hen een goed beeld van hun kwaliteiten.

Hoe bepalen?

Heel vaak kunnen ouders spontaan aangeven welke intelligenties hun kind bezit. Ga zeker verder op je buikgevoel, maar blijf attent voor wat je graag zou willen zien in je kind. 

Een onderzoek bij Het Lampje kijkt zowel bij autisme als bij hoogbegaafdheid verder dan het enge schoolse aspect van je kind. Je krijgt na afloop een uitgebreid verslag van verschillende aspecten van je kind.
Als je hiernaar op zoek bent, neem dan zeker een kijkje bij het aanbod voor kinderen

 • Artikel
 • Ouders en Professionals

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes