Kinderen beter leren communiceren

Kinderen beter leren communiceren

10 december 2018 • Boek • Autisme en Autisme & Hoogbegaafdheid

Kinderen beter leren communiceren is een therapieprogramma dat zich richt op kinderen met een talige leeftijd vanaf twee jaar die moeite hebben met het verwoorden van hun intenties. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, maar de beschreven werkwijze is ook geschikt voor andere kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die problemen ondervinden bij het uiten van hun bedoelingen middels taal.

Het programma bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische deel bevat een verantwoording van het programma, waarin theoretische achtergronden betreffende communicatieve functies beschreven worden en het gebruik van het programma wordt toegelicht. In het praktische deel worden situaties beschreven die de logopedist, maar ook leerkracht, begeleider en ouders helpen om de communicatieve mogelijkheden van het kind te optimaliseren. Aan de hand van een observatielijst kan in beeld worden gebracht met welke communicatieve functies een kind moeite heeft. De functies in deze observatielijst zijn in het therapieprogramma vertaald naar praktische situaties waarin de betreffende communicatieve functie kan worden gestimuleerd. Deze situaties werden uitgetekend, u vindt ze op de bijgevoegde cd-rom.
Voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum worden interventies beschreven die zinvol zijn gebleken om deze kinderen te helpen in het gebruik van het gewenste communicatieve gedrag. Om generalisatie naar de dagelijkse omgeving van het kind te bevorderen, zijn per communicatieve functie tevens adviezen voor overdracht naar de thuis- en klassensituatie opgenomen.

Een boek van goudwaarde als je aan de slag wil om communicatie uit te lokken bij kinderen. Door het grote aantal praktische voorbeelden en oefeningen, kan je zelf aan het werk.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • Autisme en Autisme & Hoogbegaafdheid
  • ISBN 9789044122688
  • Freda Kingma-van den Hoogen
  • MAKLU

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes