Hoogbegaafdheid: Baby

Hoogbegaafdheid: Babytijd

02 juli 2019 • Artikel •

Heb je de ogen van deze baby bekeken? Hij kijkt je aan, hij wil weten wat er rondom hem gebeurt.

Dit hoor ik vaak van ouders van hoogbegaafde kinderen (met autisme). Vanaf het eerste moment merken verpleegkundigen en dokters op dat ze hier te maken hebben met een heel alert kind. Zoveel jaren later is het dat wat ouders zich nog vaak herinneren. 


Bezoek aan kind en gezin

Op het consultatiebureau geeft de arts aan dat 'je kind precies een beetje voor is'. Maar het is je eerste kind, wat weet jij nu? Anderen vinden je aanstellerig als je zegt dat je kind je écht aankijkt en dat je hem ziet denken. 

Deze mensen zien wel niet dat je thuis met een driftig kind zit, dat niet weet van ophouden en best wel heftig kan reageren. 
Mogelijks kan je kind ook heel driftig zijn en in huilbuien uitbarsten. Een nieuwe luier, eten, ... het helpt allemaal niets. Als je hem nieuw speelgoed aanreikt, uit het park neemt en op ontdekking gaat, is de driftbui dadelijk over.

Hoogbegaafde baby's geraken sneller dan andere kinderen uitgekeken op het aangeboden materiaal. Uit verveling zetten ze het op een huilen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je de maxi-cosi lang voor de voorgeschreven leeftijd vervangt door het stoeltje.

Wetenschappen

Via wetenschappelijk onderzoek werd aangetoond dat hoogbegaafde kinderen een snellere cognitieve verwerkingssnelheid hebben dan andere kinderen.
Dit wordt bepaald door middel van gewenningstesten: ze wennen sneller aan een nieuwe input dan andere baby's. 
Of ze herkennen aangeboden voorwerpen sneller dan hun leeftijdsgenoten. Hoe sneller een baby een gekend voorwerp kan herkennen, hoe efficiënter hij waarschijnlijk informatie kan verwerken. (Canfield, et al., 1997) Beide vaststellingen, gewenning en herkenningssnelheid, wijzen mogelijk op een hogere intelligentie op latere leeftijd.


Andere

Maar er zijn nog tal van andere elementen. 
Zo wordt er gemerkt dat ze sneller 'mee'lezen, omdat ze je vinger langs de ene kant van het boek in verband brengen met de prent langs de andere kant. Ze denken op vlugger op een abstract niveau. 

Deze snellere informatieverwerking en het abstract denken leiden mogelijks tot een hoger intelligentieniveau. 
Dit als een harde waarheid naar voren schuiven is niet mogelijk, aangezien de ontwikkeling van een kind in de loop van de jaren nog beïnvloed wordt door tal van factoren: stimuli, onderwijs, omgeving, voeding, ....

Wel is het iets om in het oog te houden, samen met enkele andere aandachtspunten: 

  • weinig slaap nodig
  • heel uitgeput van de vele input
  • grote nieuwsgierigheid
  • frustratie door asynchrone ontwikkeling (motorisch tov cognitief)
  • snelle prater of juist hele late prater


Meer weten, kom dan zeker naar een infomoment


Adi

  • Artikel
  • Ouders en Professionals
  • Adi

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes