Het autistische denken

Het autistische denken

23 juni 2023 • Boek •

Autisme kent een zeer ruime invulling omdat het beschreven wordt als een

spectrum. Wat bij het ene kind werkt, werkt bij het andere kind juist

omgekeerd. Deze toolbox vraagt om verder te kijken dan het gedrag dat

een kind vertoont.

Het doel van deze toolbox is tweeledig:

- Het in kaart brengen van het denkpatroon van een kind wanneer er een

vermoeden is van autisme, bijv. bij hoogbegaafdheid.

De toolbox geeft je de mogelijkheid om een eerste screening naar

autistisch denken uit te voeren. Aan de hand van 9 testen krijg je

inzicht in het denkpatroon van het kind. Elke test wordt uitgebreid

besproken en behandelt een verschillend onderdeel van het autis-tische

denken: Centrale Coherentie, Executieve Functies en Theory of Mind. Een

checklist zorgt bij een vermoeden van autisme voor het overzichtelijk in

kaart brengen van het denken door therapeuten, leer-krachten en

CLB-medewerkers.

- Vanuit de testen wordt er teruggekoppeld naar de dagelijkse

klassi-tuatie. Dankzij tal van voorbeelden en oplossingen is deze

toolbox een handig instrument om in de klaspraktijk te gebruiken.

Deze link met het werkveld maakt het mogelijk om verder te kijken naar

het aanpakken van de moeilijkheden in de klas. De vele praktische

voorbeelden geven de lezer wellicht veel herkenning.

Adi Van den Brande begon als leerkracht binnen de autiwerking. Sinds

2014 begeleidt ze ouders van hoogbegaafde kinderen en kinderen met

autisme bij Het Lampje in Heverlee (www.hetlampje.be). Ze heeft zich

gespecialiseerd in het werken met de omgeving rond kinderen met de

dubbeldiagnose: hoogbegaafdheid en autisme. Hiervoor geeft ze lezingen

en cursussen aan ouders, scholen en hulpverleners. Naast de begeleiding

van de omgeving, brengt ze het denk-patroon van kinderen met (een

vermoeden van) autisme in kaart. Dit paspoort geeft de mogelijkheid om

begeleiding op maat van het kind te voorzien.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789044137026
  • Adi van den Brande
  • Maklu, Uitgever

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes