executieve vaardigheden van kinderen met ASS trainingsboek

executieve vaardigheden van kinderen met ASS trainingsboek

26 juni 2023 • Boek •

De executieve functietheorie is een van de belangrijkste cognitieve

verklaringstheorieën voor ASS – Autismespectrumstoornissen. Er worden

tekorten gevonden bij personen met ASS uit diverse leeftijdscategorieën

en niveaus van functioneren. ‘Executieve functies’ is een overkoepelende

term van diverse cognitieve functies die zelfcontrole mogelijk maken.

Men spreekt ook van de besturingsfuncties of controlefuncties. Deze

processen zorgen ervoor dat we onze gedachten en handelingen kunnen

aanwenden om vooropgestelde doelen te bereiken. Ze zijn van belang bij

nieuwe en complexe situaties.Aan de hand van screening

worden de executieve vaardigheden en de tekorten in die vaardigheden in

kaart gebracht. Daarna kunnen de executieve vaardigheden worden

verbeterd aan de hand van individuele training en spelletjes,

psycho-educatie en training in het dagelijks leven. Er is speciale

aandacht voor de transfer, iets wat bij kinderen met ASS moeilijk is.De

training kan worden gebruikt binnen residentiële en ambulante settings,

zoals revalidatiecentra, mobiele of thuisbegeleiding, begeleiding

binnen het onderwijs... Ze is bedoeld voor kinderen met ASS die

(rand)normaalbegaafd zijn. Ze is geschikt voor een leeftijd van 6 tot en

met 12 jaar.Mieke Cuyle, psychologe, is

trajectbegeleidster IHP – Individueel Handelingsplan bij kinderen en

jongeren met autismespectrumstoornis in begeleidingscentra Het Anker en

Spermalie in Brugge. Het idee voor deze werkmap is ontstaan uit de

doctoraatsstudie ‘Understanding Autism spectrum Disorders from an

Executive Functioning Point of View’ van Sylvie Verté (Universiteit

Gent). Het trainingsprogramma is ontwikkeld in het kader van een

onderzoeksproject van het voormalige Steunpunt Expertisenetwerken (nu

SAM, steunpunt Mens en Samenleving).SAM,

steunpunt Mens en Samenleving versterkt sociale professionals, hun

organisaties en het beleid, onder meer inzake de ondersteuning van

mensen met een handicap. SAM stimuleert de samenwerking tussen sectoren,

organiseert en ondersteunt (lerende) netwerken voor sociale

professionals, en zet samen met het werkveld projecten en

leeractiviteiten op. Meer informatie over SAM op www.samvzw.be.

  • Boek
  • Professionals
  • ISBN 9789044137033
  • Mieke Cuyle
  • Garant Uitgevers

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes