En dan... En dan?

En dan... En dan....?

10 december 2018 • Boek •

'Wat doen we dan, en dan, en dan ... ?' Deze vraag ligt voortdurend op de lippen van mensen met autisme. Aangezien zij moeilijk de samenhang zien van wat zij waarnemen, is hun tijdsbesef gebrekkig en de stress groot over wat gaat komen. Zij zoeken naar voorspelbaarheid via routinematig handelen of vervallen in passiviteit.

Mensen met autisme hebben het recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over wat er in hun leven gaat gebeuren. Een belangrijk hulpmiddel zijn dagschema's of tijdlijnen die als een concrete en visuele vorm van communicatie de nabije toekomst verduidelijken.

Dit praktijkboek helpt iedereen die verduidelijking en voorspelbaarheid moet bieden aan mensen met autisme op weg bij het opstellen van dagschema's, aangepast aan elke unieke persoon. In het boek komt het hoe en waarom van dagschema's aan bod zowel voor normaal begaafde mensen als mensen met een verstandelijke beperking.

Een juist gebruik van dagschema's verhoogt de zelfstandigheid en de flexibiliteit van de mensen met autisme en het verlaagt hun stress. Door dit alles neemt hun zelfwaarde zeker toe.

Steven Degrieck combineert op een zeer duidelijke manier de theoretische achtergrond met de praktische aanpak om mensen met autisme te ondersteunen. Hij verduidelijkt hoe je tijd en plaats kan visualiseren en hoe mensen met autisme deze aspecten bekijken. Indien je al veel van autisme weet, tref je veel herhaling aan, maar dit kan niet genoeg gebeuren.

Er is een herziene versie onder de titel 'Autisme en Tijdsbesef'. Handig hierbij is de overvloed aan werkbladen. 

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789020971750
  • Steven Degrieck
  • Lannoo Campus

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes