De taxonomie van Bloom in de klas

De taxonomie van Bloom in de klas

24 december 2019 • Boek •

Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, worden de eindtermen en leerplannen uitgeschreven op basis van de herziene taxonomie van Bloom, door Krathwohl & Anderson.
De taxonomie van Bloom in de klas analyseert in drie delen hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen de eindtermen kunnen bereiken. Deel 1 Eindtermen bereiken, wat betekent dit?
Op basis van de herziene taxonomie zijn de eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is dus belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.
Deel 2 Eindtermen bereiken, hoe doe je dat? In het tweede deel worden praktische voorbeelden en didactische tips aangereikt om op een kwaliteitsvolle en doordachte manier lessen te kunnen ontwerpen.
Deel 3 Eindtermen bereiken, waarom zou je? In het derde deel wordt dieper ingegaan op de uitdagingen voor het onderwijs. Wat is de inhoud van de onderwijshervorming? Hoe en waarom kwam ze tot stand?

Ik had dit boek al vaak zien liggen. Toch kwam ik er niet toe om het aan te kopen en te bekijken. 
Nu ik het toch heb gedaan, ben ik blij. 

Het handboek is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk. Je leert op een degelijke wijze welke verschillende stappen je hebt binnen cognitieve processen en denkvaardigheden. Vooral dit tweede deel vind ik heel belangrijk bij het opstellen van taken. Het geeft je als leerkracht sluitende handvatten om juist materiaal op te stellen voor de klaspraktijk. 

Naast de uitgebreide theoretische achtergrond, wordt alles behapbaar door de uitdrukkelijke link te leggen met de praktijk. Aan de hand van vragen, kaarten en overzichten wordt je begeleid bij het correct door te voeren van de taxonomie.
Het toepassen van de taxonomie vraagt initieel energie. Eens je ermee vertrouwd bent, en de reactie van de leerlingen, kan je het makkelijker toepassen. Dit boek helpt hierbij zeker en vast. 

  • Boek
  • Professionals
  • ISBN 9789463371674
  • Rombaut E., Molein I., Van Severen T
  • Pelckmans Pro

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes