De geweldige 5-puntenschaal

De geweldige 5-puntenschaal

23 juni 2023 • Boek •

De geweldige 5-puntsschaal werd in 2003 al door Buron en Curtis

ontwikkeld, om kinderen en jongeren te helpen hun emoties bij en

reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen, en uiteindelijk

hun respons zelf te reguleren. De schaal, die inmiddels zijn waarde

ruimschoots heeft bewezen, kan worden gebruikt als monitor voor

obsessie, spanning, angst, woede enzovoort, maar ook om aan te geven

wanneer welke sociale codes toegepast moeten worden, bijvoorbeeld als

het gaat om het aanraken van anderen. De schaal kan ook worden ingezet

bij het leren reguleren van bijvoorbeeld het stemvolume.

Kinderen

en jongeren leren met deze schaal hoe ze verschillende stadia van hun

gevoel, gedrag en reacties kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om

zichzelf te kalmeren, de sociale regel toe te passen, wanneer hulp te

vragen enzovoort.
Deze geactualiseerde versie (die nu voor het eerst

in het Nederlands verschijnt) bevat, buiten de 14 originele schalen en

scenario's, een uitbreiding met toepassingen voor jongere kinderen en

personen met kenmerken van meer klassiek autisme, en ook nieuwe

schaal-ideeën. Daarnaast bevat deze editie speciaal voor leerkrachten

uitleg over het doelen stellen aan de hand van de 5-puntsschaal.

  • Boek
  • Professionals
  • ISBN 9789491806230
  • K.D. Buron
  • Uitgeverij Pica

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes