Autisme in het gezin

Autisme in het gezin

23 juni 2023 • Boek •

Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme

groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin.

Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet

tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme houden geen stand

als het gezin niet mee verandert. Sterker nog, omdat het gedrag van

ouders, broers en zussen een krachtige invloed uitoefent op het

functioneren en de ontwikkeling van het kind met autisme is het gezin

een belangrijke motor voor verandering. Het eerste deel van dit boek

biedt een systematisch overzicht van de impact die autisme heeft op het

hele gezin en op de opvoedingstaak van ouders. Wat doet een kind met

autisme met het gezin waarin het opgroeit? Een aantal herkenbare

problemen en dynamieken in gezinnen met een kind met autisme komt aan

bod. In het tweede deel worden er concrete methodieken en een

stappenplan aangereikt om ouders te begeleiden die dreigen vast te lopen

in de opvoeding van hun kind met autisme. Door het hele boek heen wordt

het gezin consequent niet als deel van het probleem maar als deel van

de oplossing beschouwd. Wilfried Peeters is psycholoog en werkt al meer

dan 25 jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het

expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Door de jaren heen gaf hij

talloze vormingen aan hulpverleners en merkte hij de behoefte aan een

leidraad bij het begeleiden van gezinnen met een kind met autisme. Hij

publiceerde hierover verscheidene artikels in wetenschappelijke

tijdschriften. Momenteel werkt hij voor een mobiel kinderpsychiatrisch

team van het UPC KU Leuven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden

aan de bachelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool in

Antwerpen.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789044136593
  • Wilfried Peeters
  • Maklu, Uitgever

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes