Autisme & hobby vooerbereiden

Autisme & Hobby voorbereiden

29 augustus 2019 • Artikel •

In het vorige deel kon je ontdekken hoe je een juiste hobby voor je kind kan kiezen. 
Is dit je ontgaan? Geen probleem, neem gerust hier een kijkje.

Maar nu heb je inderdaad je ideale hobby gevonden. Heel wat kinderen blokkeren de dag zelf, krijgen heel wat stress of geven het na 5 sessies op.

Een nieuwe hobby zorgt voor veel onzekerheden voor een kind. En dit kan heel wat weerstand oproepen. 
Een goede voorbereiding maakt de kans op succes groter. 

Hoe pak je het aan?

De basis

Tip 1: Erken de gevoelens

Wanneer een kind zenuwachtig of angstig is, kan het woorden als 'het is niet erg' of 'daar moet je niet angstig voor zijn' missen. Beter kan je aangeven dat het best wel lastig moet zijn dat je kind zenuwachtig of angstig is. Het is wel heel knap dat hij/zij deze nieuwe uitdaging aangaat. 

Tip 2: Zie het positieve

Je hebt waarschijnlijk al heel wat faalervaringen van je kind gezien. Dit weegt heel zwaar op hem/haar, maar ook op jou. Toch heeft het geen zin om dit te vernoemen naar je kind. De kans op succes daalt. Dus niet: 'Ik ben benieuwd hoelang je het nu gaat volhouden', maar misschien wel 'Van het lopen geraak je helemaal rustig'. 

Hobby voorbereiden

Tip 1: Bekijk 'Autisme & hobby kiezen'

Uit het werkboek 'Autisme & Hobby kiezen' kon je afleiden welke elementen belangrijk zijn voor jouw kind. Probeer op deze punten zoveel mogelijk antwoorden te bekomen door de begeleiding te contacteren. 

Tip 2: Maak een overzicht

Van de informatie van Tip 1 kan je een visueel overzicht maken, zodat je dit met je kind kan overlopen of dat het zelfstandig kan bekijken. Vergeet hierbij niet de (dag - week) planning op te stellen. 
Zo krijgt je kind voorspelbaarheid en dat biedt rust.

Tip 3: Maak een afspraak met begeleiding

Wanneer mogelijk, kan dit een belangrijk element zijn voor je kind. Hierbij is het mogelijk dat je de begeleiding leert kennen en de locatie verkent. Door het leren kennen van de begeleiding, alle vragen te kunnen stellen en te weten hoe de omgeving er gaat uitzien, vermindert de stress. Hou hierbij rekening met de gevoeligheden van je kind: vb. cafetaria, toiletten, ....
Probeer er voor te zorgen dat je alleen bent en dat je niet gestoord wordt. (Tip: neem foto's en beschrijf de geuren. Deze kan je toevoegen aan je overzicht)

Tip 4: De verplaatsing

Probeer de verplaatsing naar de hobby op voorhand uit met je kind. Fiets vb. heel het parcours, leg de verkeerssituatie uit (neem desnoods foto's), toon waar je de fiets kan stallen, ... En hoe je dan ook terugkomt. 
Herhaal deze trip beter een paar keer, dat dit de stress niet doet toenemen.

Tip 5: Maak een afspraak met begeleiding (bis)

Bereid dit gesprek voor. 
Bespreek met de begeleiding jouw kind. Hoe meer de begeleiding geïnformeerd is, hoe beter alles kan verlopen. Denk hierbij aan:

  • sterktes en zwaktes
  • gevoeligheden
  • ontstress-manieren
  • gewoontes
  • ...

Durf ook jouw manier van aanpak te bespreken. Jij ben de ervaringsdeskundige. Maar overdonder hen niet. Mijn tip hierbij is dat je '5 gouden regels' voor je kind opstelt. 

Vraag een mail-adres en telefoonnummer zodat je contact kan opnemen. Vraag op welke wijze en wanneer zij het liefste hebben.

Tip 6: Realist

Heel wat kinderen met autisme stellen zich een onrealistisch verwachtingspatroon. Ze verwachten dat ze vb. na de eerste les al een volkomen flic flac kunnen uitvoeren. Ze zijn dan ook heel teleurgesteld wanneer ze eerst moeten lopen en dan moeten tuimelen. Die flic flac lijkt voor hen niet aan de orde.... dus stoppen ze er maar mee.
Zij hebben het moeilijk om in te zien dat een flic flac een eindproduct is van heel wat kleine & voor hen nutteloze oefeningen. Daarom is het aan jou en de begeleiding om hier realistische planningen naar voren te schuiven. Geef aan met welke deelvaardigheden begonnen wordt en wanneer je kind het volkomen resultaat kan zien. Wanneer dit niet gebeurt, geeft je kind makkelijk op. Voor hem lijkt deze hobby niet op wat het in zijn hoofd lijkt.

Tip 7: Vragen

Probeer later een gesprek te hebben over de hobby. Haal je overzicht erbij en vraag hoe elk element verlopen is (vb. laat aanduiden op een schaal van 1 tot 10). Wat liep goed en wat zou er anders moeten lopen? Wat zou er anders moeten zijn. Door dit na te gaan, kan je tijdig aanpassingen doorvoeren.
Niet elk kind staat hier voor open. Probeer aan te geven dat je hem/haar wil helpen om het fijn te hebben maar dat je daarom zijn/haar gedachten moet kennen. 

Zo, dan rest er me je enkel nog veel succes te wensen,


Adi

PS: heb je nog vragen? Stuur me dan een mailtje.

  • Artikel
  • Ouders en Professionals
  • Adi

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes