Autisme en zintuigelijke problemen

Autisme en zintuigelijke problemen

23 juni 2023 • Boek •

Al jaren is bekend dat mensen met autisme zintuiglijke problemen hebben.

Ze zijn vaak overgevoelig voor zintuiglijke prikkels of juist

ondergevoelig, of allebei tegelijk. Mensen met een

autismespectrumstoornis kunnen volledig in paniek raken van

tl-verlichting of een hele lichte aanraking. Het kan ook zijn dat

bepaalde geluiden volledig aan hen voorbij gaan. Iemand kan gestrest

raken van een knisperend zilverpapiertje, maar het geluid van onweer

niet opmerken. Deze hyper- en hyporesponsiviteit zijn inmiddels als

officieel kenmerk van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) opgenomen in het

meest gebruikte diagnostische handboek, de DSM-5.

Autisme en

zintuiglijke problemen geeft inzicht in de aard van deze uiteenlopende

zintuiglijke problemen die tot heftige stress kunnen leiden. Het geeft

richtlijnen voor de onderkenning van deze problematiek en gaat

uitgebreid in op mogelijke interventies.

Dit boek geeft

belangrijke concrete adviezen aan alle hulpverleners die zich

bezighouden met kinderen, jongeren en volwassenen met een

autismespectrumstoornis, waaronder (ortho)pedagogen, psychologen,

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen die de

vertaalslag naar de klinische praktijk moeten maken. Ook ouders van

kinderen met autisme vinden in dit boek waardevolle inzichten en

adviezen om thuis mee aan de slag te gaan.

Ina van

Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de

Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen,

en in het bijzonder in autisme. Ze is auteur van verschillende

(inter)nationale publicaties.

Steven Degrieck is orthopedagoog en

werkt bij Autisme Centraal (Vlaamse Dienst Autisme) in Gent. Vanuit dit

expertisecentrum geeft hij opleidingen over autisme in binnen- en

buitenland.

Miriam Hufen is ergotherapeut en gespecialiseerd in

sensorische informatieverwerking. Ze is hoofd van Anders Kijken Naar

Kinderen, een opleidingsinstituut in Leiden dat studiedagen en lezingen

over sensorische informatieverwerking (SI) en daar aan relaterende

onderwerpen verzorgt.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789024406715
  • Ina Allagonda van Berckelaer-Onnes Steven Degrieck Miriam Hufen
  • Boom

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes