Autisme en probleemgedrag

Autisme en probleemgedrag

23 juni 2023 • Boek •

Wat heeft probleemgedrag met autisme te maken? Eigenlijk niets:

autisme maakt kinderen niet agressief of gevaarlijk. Veel vaker zijn

kinderen met autisme zelfs slachtoffer van agressie dan dader. Geen kind

met autisme kiest ervoor om probleemgedrag te stellen. Probleemgedrag

is slechts de zichtbare buitenkant van de emotionele ontregeling die

kinderen met autisme overvalt wanneer zintuiglijke prikkels, verwarrende

informatie of beangstigende ervaringen hun verwerkingsmogelijkheden

overstijgen. Sommige kinderen vallen dan anderen of zichzelf aan of

vernielen huisraad. Anderen geraken in paniek, hyperventileren,

ontwikkelen een depressie of lopen vast in dwangmatig gedrag. Dit

ontregelde gedrag weegt op gezinnen en verzwaart het werk van

leerkrachten en begeleiders. In de eerste plaats bedreigt het echter de

ontwikkeling en het welzijn van het kind zelf. Wie enkel dit

probleemgedrag aanpakt, vergist zich echter van vijand. Probleemgedrag

is vooral een signaal dat de leef- en leeromgeving onvoldoende afgestemd

is op de noden en gevoeligheden van het kind met autisme. Vanuit een

goed inzicht in hoe kinderen met autisme prikkels en informatie

verwerken, kan elk van hun probleemgedragingen begrepen worden als een

volstrekt logische reactie op een slecht afgestemde situatie. Kinderen

met autisme hebben steeds goede redenen om probleemgedrag te stellen.

Ons probleem is dat wij hun redenen niet altijd begrijpen. Daar wil dit

boek iets aan doen. Het eerste deel van dit boek wil het inzicht in

probleemgedrag vergroten: wat is probleemgedrag, welke impact heeft dit

op kind en omgeving, en welke factoren en mechanismen zorgen ervoor dat

probleemgedrag ontstaat en blijft voortbestaan? Het tweede deel reikt

bruikbare handvatten aan om probleemgedrag van kinderen en jongeren met

autisme op een systematische wijze in kaart te brengen en aan te pakken.

De aanpak richt zich steeds op de hele gezins-, klas- of

leefgroepdynamiek en niet enkel op wat het kind met autisme zegt of

doet. In het derde deel komen belangrijke basispatronen zoals angst,

stress, dwang, verzet of agressie aan bod en wordt de onderliggende

dynamiek toegelicht. Wilfried Peeters is psycholoog en werkt bijna 30

jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het

expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Door de jaren heen gaf hij

talloze vormingen aan hulpverleners en merkte hij de nood aan een helder

en praktisch bruikbaar handboek om probleemgedrag aan te pakken bij

kinderen en jongeren met autisme. Hij publiceerde hierover verscheidene

artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel werkt hij voor

een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leuven (yuneco combi)

en is hij als lector verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleiding

autisme van de AP-hogeschool in Antwerpen.

  • Boek
  • Ouders en Professionals
  • ISBN 9789044138122
  • Wilfried Peeters
  • Maklu, Uitgever

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes