Wetenschappelijk boek over autisme door Francesca Happé

Autism A New Introduction to Psychological Theory and Current Debate

11 mei 2023 • Boek •

Gebaseerd op Francesca Happe's bestverkochte handboek Autism: An Introduction to Psychological Theory, biedt deze geheel nieuwe editie een beknopt overzicht van hedendaagse psychologische theorieën over autisme.

Fletcher-Watson en Happe onderzoeken de relatie tussen theorieën over autisme op psychologisch (cognitief), biologisch en gedragsniveau, en beschouwen hun klinische en educatieve impact. De auteurs vatten samen wat er bekend is over de biologie en gedragskenmerken van autisme, en geven beknopte maar uitgebreide verslagen van alle invloedrijke psychologische modellen, waaronder 'Theory of Mind' (ToM)-modellen, vroege sociale ontwikkelingsmodellen en alternatieve informatieverwerkingsmodellen zoals 'zwakke theorie van de centrale coherentie.

Het boek bespreekt ook recentere pogingen om autisme te begrijpen, waaronder het 'dubbele empathieprobleem' en Bayesiaanse theorieën. In elk geval beschrijven de auteurs de theorie, beoordelen ze het bewijsmateriaal en geven ze een kritische analyse van de waarde en impact ervan. Met erkenning van de veelheid aan theoretische opvattingen en de snel veranderende aard van autisme-onderzoek, behandelt elk hoofdstuk de huidige debatten en belangrijke vragen die voor de toekomst overblijven.

Belangrijk is dat het boek de stemmen bevat van autistische mensen, waaronder ouders en beoefenaars, die werden gevraagd om commentaar te geven op elk hoofdstuk, om theorie en onderzoeksbewijs te contextualiseren met verslagen van ervaringen uit het echte leven. Het boek omarmt neurodiversiteit en erkent tegelijkertijd de werkelijke behoeften van autistische mensen en hun families.

Aldus biedt Autism: A New Introduction to Psychological Theory and Current Debate de lezer een kritisch overzicht van de psychologische theorie, maar verankert dit ook binnen de perspectieven van de gemeenschap, waardoor het een relevante en vooruitstrevende bijdrage is aan het begrijpen van autisme, en essentiële lectuur voor studenten en beoefenaars in het onderwijs. , klinische en sociale instellingen.

Ik vond het een fijn boek om te lezen. Zeker niet altijd even makkelijk, maar wel diepgaand. Het is dan ook gericht op professionals. 

Het unieke aan dit boek is dat het geschreven wordt voor iedereen. Maar er is input vanuit wetenschappelijke wereld en vanuit personen met autisme. Dit maakt dat je een mooi zicht krijgt op de verschillende aspecten. 

Happé behandelt de verschillende visies op autisme vanuit de wetenschappelijke wereld, die nog in de kinderschoenen staat. De klemtonen liggen in hoofdzaak op het neurologisch en het cognitieve. (wat ik vanuit mijn kijk op autisme heel aangenaam vind). Het boek behandelt hierbij de geschiedenis van de kijk op autisme, het gedrag en de actuele kritieken. 

Ze stelt zich ook de vraag waarom het analyseren van autisme nodig is, wanneer we het enkel als een beperking zouden blijven bekijken. Wanneer we het als meerwaarde bekijken en kijken hoe we onze maatschappij kunnen aanpassen zodat iedereen zijn talenten kan aanspreken, is het waardevol om te blijven kijken naar de verschillen in het autistische brein. (en dat is natuurlijk een insteek waar ik voor de volle 100% kan achterstaan).

Het is een warme oproep om op een andere manier te kijken naar autisme, samen met personen met autisme.

Dit boek is dus zeker een aanrader voor mensen met een zekere achtergrond.

  • Boek
  • Professionals
  • ISBN 9781138106123
  • Francesca Happe
  • Routledge

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes