VRAGEN BIJ DIAGNOSE

 • Posted on: 3 July 2016
 • By: Adi

vragen bij diagnose

Ik ben nu 2 jaar voltijds bezig met het ondersteunen van ouders die even een duwtje in de rug nodig hebben bij de opvoeding van hun hoogbegaafde - kind - met autisme. Alle artikels die ik vind, moeten er dan ook aan geloven.

Zo begon mijn dag vanmorgen uitzonderlijk en ongewild vroeg door de poes des huizes die buiten wilde. Om 5u30 zat ik achter mijn pc om een boeiend artikel te lezen met de belofte dat het zou handelen over hoogbegaafdheid en misdiagnose. Een samenvatting kan je hier vinden. Als snel merkte ik dat ook dit artikel heel wat basiseigenschappen weergeeft over de elementen waarom er een verkeerde diagnose bij hoogbegaafde kinderen kan gesteld worden.

Weer misdiagnoses, misdiagnoses, misdiagnoses. Je zou haast denken dat iedereen deze valkuil ondertussen al wel zou moeten kennen. Heel wat artikels besteden er dan ook terecht uitgebreide aandacht aan.

Mijn frustratie is dan ook zeer groot wanneer ik van een universitaire multidisciplinair team het verslag van 1 van mijn klantjes bekijk. A. is hoogbegaafd, uitermate gevoelig voor geluid, aanraking en atmosfeer. Ze heeft het op bepaalde momenten lastig met vele veranderingen. Haar stressemmer loopt op regelmatige basis over omwille van haar grote perfectionisme, haar uitermate rechtvaardigheidsgevoel en het feit dat ze voor iedereen goed wil doen. Hierdoor legt ze enorme druk bij zichzelf en is ze zeer faalangstig.

Dit meisje wordt over de hele lijn omschreven als een autistisch hoogbegaafd meisje. Verklaringen hiervoor zijn:

 • extreem gevoelig voor externe prikkels (haar prikkelverwerking is niet in orde)
 • niet stressbestendig met woedeuitbarstingen (want ze heeft geen regulatiemechanismes en is dus niet sociaal vaardig genoeg)
 • niet communicatief vaardig (want als meisje van 9 komt ze niet spontaan naar de testafnemer als die met zijn hand gebaart)
 • niet flexibel (want ze discussieert over de volgorde van prenten)
 • kan zich niet inleven in anderen (ze geeft aan dat het meisje op de prent verdrietig kan zijn omwille van de beer die stuk is, maar ook omdat ze pijn heeft, .... ze kan het zo niet afleiden)

Deze diagnose werd gesteld na een onderzoek van 6 maanden, waarbij de ouders tal van wit-zwart vragenlijsten hebben moeten invullen en het meisje in kwestie een aantal keer bij de psycholoog is uitgenodigd.

Bij navraag bij de ouders werd mijn vermoeden bevestigd: er is nooit een observatie buiten het ziekenhuis geweest, leerkrachten en andere begeleiders zijn nooit bevraagd, er was geen ruimte voor nuancering en kenmerken van hoogbegaafdheid worden niet in rekening gebracht. Zo werd er niet ingegaan op volgende elementen

 • kan de faalangst afkomstig zijn uit het jarenlange gebrek aan uitdaging op school?
 • wil ze haar punt duidelijk maken en stelt ze zich niet 'flexibel' op omwille van haar grote abstractievermogen, causaliteitsperceptie, ....
 • komt haar gebrek aan communicatieve vaardigheden uit het feit dat ze zich geen hond voelt die moet reageren op wat handgebaren
 • kan ze zich niet exact in iemand anders inleven omdat ze gewoon te weinig informatie krijgt aangeboden om een juiste verklaring te geven
 • kunnen de stemmingswisselingen komen door haar voortdurende gevoel van anders-zijn en eenzaamheid
 • kan het zijn dat deze 'autistische' trekken zich niet de hele tijd manifesteren, maar slechts op de momenten dat ze het moeilijk heeft
 • .....?

Heel wat vragen waarop binnen dit onderzoek niet wordt ingegaan. Heel wat factoren die over de hele lijn worden genegeerd of éénzijdig worden bekeken in het voordeel van een diagnose autisme,

Is het normaal dat ik hiervan kwaad word? Mag ik me afvragen hoe het komt dat een gerenommeerd ziekenhuis het opportuun acht om een diagnose autisme te stellen zonder dagdagelijkse observaties? Zonder kennis van andere bepalende factoren?  Is zulke diagnose legitiem, laat staan in het voordeel van dit meisje? Wat zijn de gevolgen van deze diagnose voor dit kind? Gaat ze dit label 'Big brother'-gewijs meesleuren in haar medisch dossier? Gaat dit meegaan naar latere werkgevers?

Heel wat vragen waar ik op dit moment geen antwoord op ken, maar wel naar zoek. Heel wat vragen waar ik jouw hulp voor inroep. Heb je een dergelijke ervaring met jouw kind? Wat doet dat met je? Welk belang hecht jij aan deze diagnose? Ik zou het graag weten hoe jij hierover denkt.

Dank je!

 

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.