Fantasie en Verbeelding

  • Posted on: 23 September 2018
  • By: Adi

Waar ligt het verschil tussen fantasie bij iemand met autisme en fantasie bij een hoogbegaafd iemand?

Even wat meer uitleg.

We merken dat een kind met autisme het moeilijk heeft om zich iets te verbeelden dat het niet zelf heeft meegemaakt of heeft gezien.
Als je hem vraagt om een juf na te spelen, krijg je makkelijk een exacte copy van zijn leerkracht. Hij gebruikt als het ware zijn geheugen om na te bootsen wat je van hem verlangt.
Op dat moment gebruikt het kind zijn fantasie niet. Het gaat gewoon terug in zijn herinnering.

Een ander kind met autisme gebruikt zijn fantasie in grote mate, maar dan uitsluitend in zijn fantasiewereld van trollen, minecraft, ... Overal ziet hij zijn fantasiefiguren die de zotste dingen uitspoken.
Maar vraag je hem om na te denken hoe het zou zijn om een directeur van een grote fabriek te zijn, kan hij hier niet op antwoorden.

We merken dus dat kinderen met autisme hun fantasie halen binnen de gekende wereld of binnen hún fantasiewereld, die is losgekoppeld van de realiteit.
Ze hebben het moeilijk met zich iets voor te stellen dat ze nog nooit hebben meegemaakt en waar ze geen zicht op hebben.

Hoogbegaafde kinderen hebben het makkelijker om hun fantasie te gebruiken om zich in de realiteit iets voor te stellen: hoe zou dat gebeuren, hoe zou die persoon zich voelen, ....

Dit alles heeft te maken met de moeilijkere ontwikkeling van Theory of Mind bij kinderen met autisme.

Wil je hier meer over weten, kom dan zeker naar de opleiding over het Autistisch denken op 8 oktober.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.